Senja KrF

Lokallagsstyret

Janne Helen Fyhn

Janne Helen Fyhn

Lokallagsleder

Marit Reiertsen

Marit Reiertsen

Lokallag nestleder

Ernst Norbakken

Lokallag kasserer

Enid Bratteng

Lokallag sekretær

Trond Arne Nergård

Lokallag styremedlem

Tonje Fyhn

Tonje Fyhn Walsø

Lokallag styremedlem

Per-Inge Søreng

Kommunest. gruppeleder

Kommunestyregruppen

Per-Inge Søreng

Kommunest. gruppeleder

Bing Karlsen

Kommunest. 1. vara

Tonje Fyhn

Tonje Fyhn Walsø

Kommunest. 2. vara