Senja KrF

Lokallagsstyret

Per-Inge Søreng

Lokallagsleder

Janne Helen Fyhn

Lokallag nestleder

Ernst Norbakken

Lokallag kasserer

Marit Reiertsen

Lokallag sekretær

Bing Karlsen

Lokallag styremedlem

Thomas Daniel Tipo Deng

Lokallag styremedlem

Trond Arne Nergård

Lokallag styremedlem

Per-Inge Søreng

Kommunest. gruppeleder

Karin Goa Seljebu

Lokallag 1. vara

Trond Kristoffersen

Lokallag 2. vara

Yngvar Svensen

Lokallag 3. vara

Kommunestyregruppen

Per-Inge Søreng

Kommunest. gruppeleder

Bing Karlsen

Kommunest. 1. vara

Tonje Fyhn Walsø

Kommunest. 2. vara