Sandefjord KrF

Kommunestyregruppen

Bror Lennart Menzoni

Bror-Lennart Mentzoni

Kommunest. gruppeleder

Lokallagsstyret

Hans Hilding Hønsvall

Hans Hilding Hønsvall

Lokallagsleder

Åse Ingrid Sletvold

Lokallag nestleder

Thore Magnar Sletvold

Lokallag kasserer

Sigurd Brennsæter

Lokallag sekretær

Margrethe Westerwald

Lokallag styremedlem

Fred Karlsen

Lokallag styremedlem

Hilde Kristine Forsberg

Lokallag styremedlem

Bror Lennart Menzoni

Bror-Lennart Mentzoni

Kommunest. gruppeleder

Fredrik Sørli Borg

Lokallag 1. vara

Marie Louise Björn

Lokallag 2. vara

Ushindi Rugira

KrFU-representant