Sandefjord KrF

Kommunestyregruppen

Bror-Lennart Mentzoni

Kommunest. gruppeleder

Lokallagsstyret

Hans Hilding Hønsvall

Lokallagsleder

Åse Ingrid Sletvold

Lokallag nestleder

Thore Magnar Sletvold

Lokallag kasserer

Arne Ludvigsen

Lokallag sekretær

Hilde Kristine Forsberg

Lokallag styremedlem

Margrethe Westerwald

Lokallag styremedlem

Åse Ingrid Sletvold

Lokallag styremedlem

Fred Karlsen

Lokallag skoleringsleder

Bror-Lennart Mentzoni

Kommunest. gruppeleder

Fredrik Sørli Borg

Lokallag 1. vara

Marie Louise Björn

Lokallag 2. vara