Ørsta KrF

Kommunestyregruppen

Hjørdis Almelid Vikenes

Kommunest. gruppeleder

Lokallagsstyret

Trond Vartdal

Lokallagsleder

Kjetil Standal

Lokallag kasserer

Kari Aamaas

Lokallag styremedlem

Hjørdis Almelid Vikenes

Kommunest. gruppeleder

Jenfrid Vikenes

Lokallag 2. vara