Ørsta KrF

Kommunestyregruppen

Hjørdis Almelid Vikenes

Hjørdis Almelid Vikenes

Kommunest. gruppeleder

Lokallagsstyret

Trond Vartdal

Lokallagsleder

Kjetil Standal

Lokallag kasserer

Kari Aamaas

Lokallag styremedlem

Hjørdis Almelid Vikenes

Hjørdis Almelid Vikenes

Kommunest. gruppeleder

Jenfrid Vikenes

Lokallag 2. vara