Ørsta KrF

Kommunestyregruppen

Hjørdis Almelid Vikenes

Kommunest. gruppeleder

Lokallagsstyret

Trond Vartdal

Lokallagsleder

Kjetil Standal

Lokallag kasserer

Kari Aamaas

Lokallag styremedlem

Rita-Irene Haukeland Vatne

Lokallag styremedlem

Hjørdis Almelid Vikenes

Kommunest. gruppeleder