Oppdal KrF

Lokallagsstyret

Bilde av Heidi Pawlik Carlson

Heidi Pawlik Carlson

Lokallagsleder

Johan V. Jensen

Lokallag nestleder

Peder Haugset

Lokallag kasserer

Bilde av Alf Morten Olsen

Alf Morten Olsen

Lokallag sekretær

Bilde av Else Morken

Else Iren Skansen Morken

Lokallag styremedlem

Bilde av Else Morken

Else Iren Skansen Morken

Kommunest. gruppeleder

Bilde av Alf Morten Olsen

Alf Morten Olsen

Kommunest. gruppeleder

Bilde av Elias Morken

Elias Morken

KrFU-representant

Peder Haugset

Lokallag nom.komite leder

Bilde av Alf Morten Olsen

Alf Morten Olsen

Lokallag prog.komite leder

Kommunestyregruppen

Bilde av Alf Morten Olsen

Alf Morten Olsen

Kommunest. gruppeleder

Bilde av Else Morken

Else Iren Skansen Morken

Kommunest. fast medlem

Peder Haugset

Kommunest. 2. vara

Ola Tor Vagnildhaug

Kommunest. 3. vara

Haftor Skjelstad

Kommunest. 4. vara

Inge Moene

Kommunest. 5. vara