Oppdal KrF

Lokallagsstyret

Bilde av Heidi Pawlik Carlson

Heidi Pawlik Carlson

Lokallagsleder

Haftor Skjelstad

Lokallag nestleder

Peder Haugset

Lokallag kasserer

Bilde av Alf Morten Olsen

Alf Morten Olsen

Lokallag sekretær

Bilde av Else Morken

Else Iren Skansen Morken

Lokallag styremedlem

Bilde av Alf Morten Olsen

Alf Morten Olsen

Kommunest. gruppeleder

Bilde av Elias Morken

Elias Morken

KrFU-representant

Ingebjørg Aalbu

Lokallag 1. vara

Oddbjørn J. Saltbones

Lokallag 2. vara

Kommunestyregruppen

Bilde av Alf Morten Olsen

Alf Morten Olsen

Kommunest. gruppeleder

Bilde av Else Morken

Else Iren Skansen Morken

Kommunest. fast medlem

Torhild Sesaker Rogstad

Kommunest. 1. vara

Peder Haugset

Kommunest. 2. vara

Ola Tor Vagnildhaug

Kommunest. 3. vara

Haftor Skjelstad

Kommunest. 4. vara

Inge Moene

Kommunest. 5. vara