Nittedal KrF

Kommunestyregruppen

Øyvind Nerheim

Øyvind Nerheim

Kommunest. gruppeleder

Kari Anne Karlsen

Kari Anne Karlsen

Kommunest. 1. vara

Åshild Stordrange Storheim

Kommunest. 2. vara

Lokallagsstyret

Arne Willy Dahl

Arne Willy Dahl

Lokallagsleder

Hans Magnus Gjerlaug

Lokallag nestleder

Solveig Langrud Sletten

Solveig Langrud Sletten

Lokallag kasserer

Anne Mari Erlandsen

Anne Mari Erlandsen

Lokallag sekretær

Eirik Jarl Nilssen

Lokallag styremedlem

Kari Anne Karlsen

Kari Anne Karlsen

Lokallag styremedlem

Solveig Langrud Sletten

Solveig Langrud Sletten

Lokallag kvinnepol. ansvarlig

Øyvind Nerheim

Øyvind Nerheim

Kommunest. gruppeleder

Ole Strandengen

Lokallag 1. vara

Markus Berggren Hagen

Lokallag 2. vara