Narvik KrF

Lokallagsstyret

Ole Punsvik

Lokallagsleder

Elisabeth Wedø

Lokallag nestleder

Jan Svanberg

Lokallag kasserer

Heidi Hvaal Leiros

Lokallag sekretær

Bilde av Karl Levi Klevstad

Karl Levi Klevstad

Lokallag styremedlem

Bilde av Boy-Arne Buyle

Boy-Arne Buyle

Lokallag styremedlem

Bilde av Boy-Arne Buyle

Boy-Arne Buyle

Kommunest. gruppeleder

Solfrid Pedersen

Lokallag 1. vara

Johanne Punsvik

Lokallag 2. vara

Kommunestyregruppen

Bilde av Boy-Arne Buyle

Boy-Arne Buyle

Kommunest. gruppeleder

Elisabeth Wedø

Kommunest. 1. vara

Heidi Hvaal Leiros

Kommunest. 2. vara

Johanne Punsvik

Kommunest. 3. vara

Emil-Kristian Larsen

Kommunest. 4. vara