Narvik KrF

Lokallagsstyret

Bilde av Karl Levi Klevstad

Karl Levi Klevstad

Lokallagsleder

Jan Svanberg

Lokallag kasserer

Johanne Punsvik

Lokallag styremedlem

Bilde av Boy-Arne Buyle

Boy-Arne Buyle

Lokallag styremedlem

Pål Sverre Aasen

Lokallag styremedlem

Bilde av Boy-Arne Buyle

Boy-Arne Buyle

Kommunest. gruppeleder

Solfrid Pedersen

Lokallag 1. vara

Heidi Hvaal Leiros

Lokallag 2. vara

Kommunestyregruppen

Bilde av Boy-Arne Buyle

Boy-Arne Buyle

Kommunest. gruppeleder

Johanne Punsvik

Kommunest. 1. vara

Ole Punsvik

Kommunest. 2. vara