Namsos KrF

Lokallagsstyret

Bjørn Harald Leirvik

Lokallagsleder

Fredrik Knutzen

Lokallag nestleder

Åsne Ramfjord

Lokallag kasserer

Per Olav Mork

Lokallag sekretær

Bilde av Jon Olav Skreddernes, fotograf Niklas Angelus

Jon Olav Skreddernes

Lokallag styremedlem

Bilde av Astrid Gustad Angelus, fotograf Niklas Angelus

Astrid Margrethe G. Angelus

Lokallag kvinnepol. ansvarlig

Per Olav Mork

Kommunest. gruppeleder

Isak Tværåli Stene

KrFU-representant

Kommunestyregruppen

Per Olav Mork

Kommunest. gruppeleder

Bjørn Harald Leirvik

Kommunest. 1. vara

Bilde av Endre Stene

Endre Stene

Kommunest. 2. vara

Fredrik Knutzen

Kommunest. 3. vara

Bilde av Jon Olav Skreddernes, fotograf Niklas Angelus

Jon Olav Skreddernes

Kommunest. 4. vara