Namsos KrF

Lokallagsstyret

Bjørn Harald Leirvik

Lokallagsleder

Fredrik Knutzen

Lokallag nestleder

Åsne Ramfjord

Lokallag kasserer

Bilde av Jon Olav Skreddernes, fotograf Niklas Angelus

Jon Olav Skreddernes

Lokallag styremedlem

Bilde av Per Olav Mork

Per Olav Mork

Lokallag styremedlem

Jorid Bakkland

Lokallag styremedlem

Bilde av Marianne Brattgjerd

Marianne Brattgjerd

Lokallag kvinnepol. ansvarlig

Bilde av Astrid Gustad Angelus, fotograf Niklas Angelus

Astrid Margrethe G. Angelus

Kommunest. gruppeleder

Ella Brattgjerd

KrFU-representant

Bjørn Harald Leirvik

Lokallag nom.komite leder

Bilde av Astrid Gustad Angelus, fotograf Niklas Angelus

Astrid Margrethe G. Angelus

Lokallag prog.komite leder

Kommunestyregruppen

Bilde av Astrid Gustad Angelus, fotograf Niklas Angelus

Astrid Margrethe G. Angelus

Kommunest. gruppeleder

Bilde av Astrid Gustad Angelus, fotograf Niklas Angelus

Astrid Margrethe G. Angelus

Kommunest. 1. vara

Bilde av Per Olav Mork

Per Olav Mork

Kommunest. 2. vara

Bilde av Alfred O. Fonn

Alfred Olav Fonn

Kommunest. 3. vara

Tone Laugen

Kommunest. 4. vara