Hammerfest KrF

Lokallagsstyret

Runar Enoksen

Lokallagsleder

Truls Olufsen-Mehus

Truls Olufsen-Mehus

Lokallag nestleder

Ellen Birgitta Johansen

Lokallag kasserer

Per-Øystein Utstrand

Lokallag styremedlem

Turid Lien

Lokallag 1. vara

Kommunestyregruppen

Truls Olufsen-Mehus

Truls Olufsen-Mehus

Kommunest. gruppeleder

Vegard Loke Rønning

Vegard Loke Rønning

Kommunest. 1. vara

Runar Enoksen

Kommunest. 2. vara

Turid Lien

Kommunest. 3. vara

Nina Karita Hansen

Kommunest. 4. vara