Kommunevalgliste

Helge jr Kjøll

01. plass

Ingunn Hjelmås

02. plass

Jan-Magne Breivik

03. plass

Andreea Alexandra Johansen

04. plass

Edvin Magne Nybø

05. plass

Knut Oterhals

06. plass

Nils Lykkeslet Sæther

07. plass

Ingeborg Julnes Kjøll

08. plass

Gisle Johan Dale Breivik

10. plass

Maja Julnes O`Meara

11. plass

Lisbeth Nikolaisen Skomsø

12. plass

Irene Harkjerr

14. plass