Aukra KrF

Lokallagsstyret

Jan-Magne Breivik

Lokallagsleder

Helge jr Kjøll

Lokallag nestleder

Oddvar Hoksnes

Lokallag kasserer

Oddvar Hoksnes

Lokallag sekretær

Marie Hoksnes

Lokallag styremedlem

Marie Hoksnes

Lokallag kvinnepol. ansvarlig

Helge jr Kjøll

Kommunest. gruppeleder

Kommunestyregruppen

Helge jr Kjøll

Kommunest. gruppeleder

Oddvar Hoksnes

Kommunest. fast medlem

Ingunn Hjelmås

Kommunest. fast medlem

Marie Hoksnes

Kommunest. fast medlem