Aukra KrF

Lokallagsstyret

Jan-Magne Breivik

Lokallagsleder

Helge Kjøll i Aukra

Helge jr Kjøll

Lokallag nestleder

Oddvar Hoksnes

Lokallag kasserer

Jan-Magne Breivik

Lokallag sekretær

Ingunn Hjelmås

Lokallag styremedlem

Marie Hoksnes

Lokallag styremedlem

Marie Hoksnes

Lokallag kvinnepol. ansvarlig

Helge Kjøll i Aukra

Helge jr Kjøll

Kommunest. gruppeleder

Nils Lykkeslet Sæther

Lokallag 1. vara

Kommunestyregruppen

Helge Kjøll i Aukra

Helge jr Kjøll

Kommunest. gruppeleder

Ingunn Hjelmås

Kommunest. fast medlem

Oddvar Hoksnes

Kommunest. fast medlem

Marie Hoksnes

Kommunest. fast medlem