Aukra KrF

Lokallagsstyret

Helge Kjøll i Aukra

Helge jr Kjøll

Lokallag nestleder

Oddvar Hoksnes

Lokallag kasserer

Jan-Magne Breivik

Lokallag sekretær

Ingunn Hjelmås

Lokallag styremedlem

Marie Hoksnes

Lokallag styremedlem

Marie Hoksnes

Lokallag kvinnepol. ansvarlig

Nils Lykkeslet Sæther

Lokallag 1. vara

Kommunestyregruppen

Helge Kjøll i Aukra

Helge jr Kjøll

Kommunest. ordfører

Ingunn Hjelmås

Kommunest. fast medlem

Nils Lykkeslet Sæther

Kommunest. fast medlem

Jan-Magne Breivik

Kommunest. fast medlem

Ingeborg Julnes Kjøll

Kommunest. fast medlem

Gisle Johan Dale Breivik

Kommunest. fast medlem

Andreea Alexandra Johansen

Kommunest. fast medlem

Jan-Magne Breivik

Kommunest. 1. vara

Edvin Magne Nybø

Kommunest. 1. vara

Maja Julnes O`Meara

Kommunest. 2. vara

Hans Kristian Maridal

Kommunest. 3. vara

Lisbeth Nikolaisen Skomsø

Kommunest. 4. vara

Knut Oterhals

Kommunest. 5. vara

Irene Harkjerr

Kommunest. 6. vara

Stig-Einar Sørensen

Kommunest. 7. vara