Åfjord KrF

Lokallagsstyret

Nina Edvardsen

Lokallagsleder

Anne Turid Strøm

Lokallag nestleder

Arne Amundal

Lokallag kasserer

Arne Hugdal

Lokallag sekretær

Brit Helen Hoås

Lokallag styremedlem

Maria Estelle Nini

Lokallag styremedlem

Nina Edvardsen

Kommunest. gruppeleder

Nina Edvardsen

Lokallag prog.komite leder

Kommunestyregruppen

Nina Edvardsen

Kommunest. gruppeleder

Maria Estelle Nini

Kommunest. 1. vara

Lise Taraldsen

Kommunest. 2. vara

Brage Gilde

Kommunest. 3. vara

Brit Helen Hoås

Kommunest. 4. vara