Valgfest for Østfold KrF Kvinner

Østfold KrF Kvinner inviterer alle KrFere til valgfest
20 september 2023 kl.18.30 på Tryggheim i Rakkestad.

Vi vil feire en vellykket valgkamp og glede oss over resultatet.
Leder for KrF Kvinner Mariam Rapp vil prate politikk og vi håper
på mange gode samtaler om veien videre.

Vi sørger for utlodning og en enkel bevertning.
Alle er hjertelig velkomne.


Anne-Karine Gramèn
Leder Østfold KrF Kvinner

20. sep.

Valgfest for Østfold KrF Kvinner

Vi vil feire en vellykket valgkamp og glede oss over resultatet. Leder for KrF Kvinner Mariam Rapp vil prate politikk og vi håper på mange gode samtaler om veien videre. Utlodning og enkelt bevertning

Tryggheim, i Rakkestad
kl. 18:30