Temamøte 4.nov

Innlandet KrF har den gleden med å invitere til Temamøte med fokus på ungdommens psykiske helse og rusforebygging. Fontenehuset, Gjøvik presenterer sitt tilbud til personer med psykiske problemer. I prestasjonen blir det vektlagt tilbudet til yngre personer med psykiske problemer.
Erland Jensen Boneng fra Evangelisesenteret på Elverum kommer også og deler sin historie og sine tanker rundt rusforebygging.
Dette vil lede til en runde med debatt.

04. nov.

Temamøte

Temamøte om ungdommens psykiske helse og rusforebygging

Hundervegen 33, 2636 Øyer
kl. 10:00