Politisk time

14. okt.

Politisk time

Møte for tillits- og folkevalgte i KrF i Rogaland sammen med stortingsrepresentant Geir S. Toskedal og statsråd Olaug V. Bollestad. På dette møtet deltar også Statssekretær for utviklingsministeren Aksel Jakobsen, hvor han vil snakke om Bistand og regjeringens politikk på dette området.

Digitalt møte
kl. 19:30