Inspirasjonssamling for lokallag uten kommunestyre-representant

12. mai.

Inspirasjonssamling for lokallag uten kommunestyre-representant

Lokallagsstyrene i kommuner uten kommunestyrerepresentant inviterest il inspirasjonssamling

Teams
kl. 20:30