Årsmøte Viken KrF kvinner

Viken KrF kvinner avholder sitt årsmøte tirsdag 15. februar kl 19.00-21.00 i Galleriet, Schweigaardsgt, nær Oslo S og bussterminalen. Fylkesleder Britt Gulbrandsen deltar