Årsmøte for Ringsaker KrF

Alle medlemmer i Ringsaker KrF ønskes velkommen til årsmøte. Møtet avholdes på møterom 1 i kommunebygget på Brumunddal.

Vi besøk av plansjefen i Ringsaker som vil orientere rundt kommuneplanen og de store investeringene som ligger foran med blant annet ny Mjøsbru, Mjøssykehuset og dobbeltsporet jernbane.

29. jan.

Årsmøte for Ringsaker KrF

Alle medlemmer i Ringsaker KrF ønskes velkommen til årsmøte. Møtet avholdes på møterom 1 i kommunebygget på Brumunddal

Brugata 2, 2380 Brumunddal
kl. 18:30