Fylkesstyre

ole døvik

Ole Døvik

Fylkesleder

Elsie Benedicthe Lyngås

Elsie Benedicthe Lyngås

Fylkes 1. nestleder

Arne Ludvigsen

Arne Ludvigsen

Fylkes 2. nestleder

Terje Wasvik

Fylkesstyremedlem

Helge Ivar Vågen

Helge Ivar Vaagen

Fylkesstyremedlem

Zvonimir Vojta

Zvonimir Vojtulek

Fylkesstyremedlem

Gunn Hoholm

Gunn Hoholm

Fylkesstyremedlem

Laila Synøve Eliassen

Fylkesstyre KrFK repr.

Bror-Lennart Mentzoni

Bror-Lennart Mentzoni

Fylkestingsgruppeleder

Anne Karine Almendingen

Fylkesstyre 1. vara

Stine Askjer

Stine Næss Askjer

Fylkesstyre 2. vara

Hermund Haaland

Fylkesstyre 3. vara