Fylkesstyret

Helge Haraldset Hafsås

Helge Hafsås

Fylkesleder

Anne Lise Søvde valle

Anne Lise Søvde Valle

Fylkes 1. nestleder

Kari E Ravnsborg

Kari Ravnsborg

Fylkes 2. nestleder

Solveig Berg Vego

Fylkesstyre KrFK repr.

Kjell Erland Grønbech

Kjell Erland Grønbeck

Fylkestingsgruppens repr.

Protrettbilde Harald Flem

Harald Flem

Organisasjonsutvikler