Fylkesstyret

Helge Haraldset Hafsås

Helge Hafsås

Fylkesleder

Anne Lise Søvde valle

Anne Lise Søvde Valle

Fylkes 1. nestleder

Kari E Ravnsborg

Kari Ravnsborg

Fylkes 2. nestleder

Solveig Berg Vego

Fylkesstyre KrFK repr.

Hava Biser Ihtiman

Hava Biser lhtiman

Fylkesstyre KrFU repr.

Kjell Erland Grønbech

Kjell Erland Grønbeck

Fylkestingsgruppens repr.

Protrettbilde Harald Flem

Harald Flem

Fylkessekretær