Bli med på laget!

Unge mennesker

Bli medlem

Som medlem kan du være med å prege politikken og sakene KrF jobber for.
Vi ønsker at respekten for menneskeliv og menneskeverd, nestekjærlighet og forvalteransvar skal prege samfunnet.
Med flere medlemmer har vi større slagkraft i kampen for disse verdiene.
Som medlem støtter du ditt lokallag og kan være med på lokale aktiviteter.

Gi en gave

Mener du at KrF har den beste politikken?
Gi en gave for å støtte KrFs politiske arbeid. Din gave bidrar til økt synliggjøring av KrFs saker, både nasjonalt og lokalt.
Vipps din gave til 770077 eller konto: 8200.01.09289

Bli politisk aktiv

Vi i KrF ønsker alltid nye engasjerte mennesker og gode ideer velkommen. Vi har folkevalgte og tillitsvalgte i hele landet. KrF er et kristendemokratisk sentrumsparti. Grunnleggende er tillit til enkeltmennesker, familier og lokalsamfunn.
Vår politikk skal beskytte menneskeverdet, forvalte, naturen, ressursene og kulturen til beste for alle mennesker og fremtidige generasjoner.