Bli politisk aktiv

Hvorfor bli politisk aktiv 

Vi er avhengige av at folk engasjerer seg for at demokratiet vårt skal fungere, og at de ønsker påta seg politiske verv, som folkevalgte eller tillitsvalgte.

Folkevalgte er de politikerne som stemmes frem enten i lokalvalg, fylkestingsvalg eller til Stortinget. Tillitsvalgte er de politikerne som påtar seg verv og som blir stemt frem i styrene i partienes lokalforeninger eller fylkesorganisasjoner rundt om i landet.

Et speilbilde av befolkningen

Det er et ønske at folkevalgte er et speilbilde av befolkningen. En blanding av kvinner og menn. Offentlige og privat ansatte, studenter og pensjonister. Unge, middelaldrene og gamle. Fattige og rike

Hvordan kan jeg bli politisk aktiv 

For å bli politisk aktiv, må man være medlem av et politisk parti. Er man er medlem i KrF kan man stille til valg som tillitsvalgt, og/eller som folkevalgt. Ta kontakt med ditt lokallag i din kommune, og si at du ønsker å bidra.