Nyheter

Innspel til Fylkestings-program 2023-2027

Jobben med å få til eit akutelt og godt fylkestings-program for 2023-2027 er i gang. Vi håpar du vil sende inn forslag / idear til saker vi bør ta opp.

Nominasjonsprosess i Vestland KrF

Det nærmer seg ett år til lokalvalget, og i den anledning skal vi gå i gang med en nominasjonsprosess for valglistene.

Vestlandet og Bergen trenger Ringvei Øst

Bergensregionen trenger et helhetlig transportsystem – et system som sikrer helhet og sammenheng, fremkommelighet og forutsigbarhet, trafikksikkerhet og bærekraft.

På tide å innfri ras-lovnader

Dette gjev for langt tidsperspektiv for tiltak der det står om liv og helse. Vestland Krf sitt årsmøte krev difor at regjeringa innfrir ras-lovnader.

Me treng ei endring i asylpolitikken

KrF er klare på at asylsøkarar har rett på beskyttelse frå politisk, religiøs eller anna forfølging. Vi vil ha ein asylpolitikk med sterkare vektlegging av menneskeverd og barnets beste.

Eit basisforbruk av straum må bli billegare!

Me i Vestland KrF vil ha lik nettleige for heile landet.

Norge må hjelpe ukrainske flyktninger nå!

Nå må flere land ta sin del av ansvaret for ukrainere på flukt – og Norge må stille seg først i køen.

Et tidsaktuelt Vestland KrF - midt i en urolig verden

Denne helgen holder Vestland KrF sitt årsmøte. Vi belyser viktig KrF politikk som skal se og legge til rette for den enkelte, og er raus for dem som ikke har råd til å være raus selv. Vi minner oss selv om den internasjonale solidariteten partiet vårt er tuftet på, og de verdiene og det menneskesynet vi nå skal spre helt ned i lokalpolitikken.

Morten Helland gjenvalgt som fylkesleder

Eg ser fram til å fortsette å vera med å bygga KrF-laget i Vestland. Vi går inn i ei viktig tid fram mot fylkes- og lokalval, og eg meiner alle kommunar vert betre av å ha KrF godt representert. Og så skal vi bidra til å løfte nasjonalt, vi treng eit sentrumsparti med sterkt, gult hjerte med politikk som strekker seg langt ut over oss sjølv.

Sakspapirene til fylkesårsmøtet til Vestland KrF 11.-12. mars 2022

Her finner du sakspapirer til årsmøte i Vestland KrF 11.-12. mars 2022

Fylkesårsmøte Vestland KrF

Fylkesårsmøte Vestland KrF 2022

Vestland KrF samles til fylkesårsmøte i Bergen 11.-12. mars 2022. Fylkesårsmøtet samler rundt 145 delegater fra våre om lag 40 lokallag, fylkesstyret, fylkestingsgruppen, KrFU og KrF Kvinner.

Årsmøte i Osterøy KrF