Verdier som varer

Vi har en lang og stolt kristen kulturarv. Den vil KrF løfte frem, ikke gjemme bort!

Trosfriheten i Norge og internasjonalt må beskyttes.

Kjenner vi røttene våre, er vi også trygger i møte med nye mennesker og nye kulturer. KrF ønsker at Norge skal være et livssynsåpent samfunn hvor mennesker blir akseptert og respektert uansett tro og livssyn. Trosfriheten i Norge og internasjonalt må beskyttes. Organisasjoner og menigheter skal møtes med tillitt, ikke kontroll.

KrF vil:

  • Bevare den kristne kulturarven
  • Beskytte trosfriheten i Norge og i verden
  • Si tydelig nei til svekkelse av rettsvernet for ufødt liv og en utvidelse av abortgrensen
  • Sikre elever mulighet til å velge friskole
  • Verdsette kirker, menigheter og trossamfunns viktige rolle i samfunnet
  • Bekjempe internasjonal fattigdom
  • og vise solidaritet med verdens fattige