«Sammen for menneskeverd»

Slagordet til KrF er: «Sammen for menneskeverd» Noen steder vil vi se slagordet sammen med teksten «Stem med hjertet».  – Men hva betyr det i praksis? Vi tok en prat med KrFs partileder for å få greie på det.

Kjell Ingolf Ropstad smiler iført genser foran Stortinget

Partileder Kjell Ingolf Ropstad, forteller at det nye slagordet forener både fellesskapet og menneskeverdet, to viktige verdier i kristendemokratiet.

– KrF kjemper for dem som trenger det aller mest. Vi skal være en stemme for de stemmeløse, for dem som havner bakerst i køen fordi andre er sterkere: Barna, de pleietrengende, de undertrykte, det ufødte livet og de fattige, forteller han.

– Menneskeverd handler ikke bare om å beskytte og vise omsorg. Det handler også om å legge til rette for den positive skaperkraften, slik at alle kan være med og bruke sine evner og anlegg. Menneskeverd og det å legge til rette for at alle kan bidra med det de kan uavhengig av egenskaper henger sammen. Det gjør at vi kjemper for et inkluderende arbeidsliv, og en skole der hver enkelt elev blir sett, og der ingen faller utenfor. Alle barn skal ha like muligheter, uavhengig av foreldrenes økonomi. Og vi sier nei til aktiv dødshjelp, fortsetter Ropstad.

Han understreker også viktigheten av det internasjonale perspektivet som også slagordet omfavner:

– Slagordet vårt «sammen for menneskeverd» viser fundamentet i KrFs politikk. Alle mennesker er unike og uendelig verdifulle, og vi har en plikt som medmennesker for å stå opp for hverandre og hjelpe hverandre. Det gjør at vi kjemper sammen mot klimaendringene som vil true livsgrunnlaget til millioner av mennesker om vi ikke gjør endringer. Det gjør også at vi er kompromissløse på vegne av verdens fattige og mener at Norge skal være en trygg havn for mennesker på flukt, sier partilederen.