Ta vare på livet – KrF-sangen

En familie som løper på stranden, Foto: Colourbox

Her finner du teksten til KrF-sangen Ta vare på livet

Det lyder et manende kall til å gå
med tro – i en tid som vil kreve
Det kjempes om svake, om ufødte små
som ikke får lov til å leve
Ta vare, ta vare på livet!

Det høres en gråt fra de fattiges nød
Vår jord er glidd ut av balanse
Det rustes i meningsløst kappløp til død
– et løp vi er nødt til å stanse
Ta vare, ta vare på livet!

Det suser et sukk fra de visnende trær
Hvem verner det rene og ranke
Og hvem vil verdienes vekst for en hver
med frihet for tro og for tanke
Ta vare, ta vare på livet!

Det klinger et kall om å bygge et hjem
med trygghet for små og for store
Med lover som verner og hjelper oss frem
i pakt med det levende Ordet
Ta vare, ta vare på livet!

Vi følger et kall om å øke og gi
den hellige arven vi eier
Det står som et mål for vårt folk og parti
– et motto for kamp og for seier:
TA VARE, TA VARE PÅ LIVET!