Retningslinjer for bruk av personinfo i valgkamp

Vedtatt versjon 22.02.2023

Kristelig Folkeparti ønsker å være ansvarlig i sin bruk av persondata i valgkamp. Disse retningslinjene baserer seg på rådgivning fra Datatilsynet høsten 2021. Behandlingen skal basere seg på følgende prinsipper:

Grunnprinsipp

All behandling av personopplysninger skal skje i tråd med personvernprinsippene, slik de er lagt ut hos Datatilsynet, https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/personvernprinsippene/. Dette involverer at behandlingen må være lovlig, rettferdig og gjennomsiktig.

Åpenhet
Informer godt om hvilke opplysninger som samles inn, hvor opplysninger er samlet inn fra, for hvilke formål og hvilke tredjeparter som har tilgang til informasjonen. Målretting av politiske
budskap uten informasjon om hvilke opplysninger som ligger til grunn for målrettingen kan være ulovlig.

Politisk oppfatning som særlig personopplysning
Politisk oppfatning er definert som en «særlig kategori» av personopplysninger i personopplysningsloven. Det er i utgangspunktet forbudt å bruke opplysninger om den politiske oppfatningen til ikke-medlemmer uten gyldig samtykke. Dette gjelder også profilering og analyser knyttet til hva individuelle velgere sannsynligvis vil stemme. Dette betyr at informasjon må generaliseres og ikke rettes mot enkeltpersoner.

Mikromålretting
Mikromålretting knyttet til personers sinnstilstand eller svakheter kan være urettferdig og er i så fall
ulovlig.

Innsamling av personopplysninger – begrensning
Innsamling og bruk av personopplysninger skal begrenses til det som er nødvendig for å nå formålet. Hvis man skal nå en bestemt velgergruppe, bør det ikke samles inn mer opplysninger om den gruppen enn det som er nødvendig for å målrette budskapet.

Innsamling av personopplysninger – opplysningstyper
Vær oppmerksom på hva slags informasjon som samles inn ved for eksempel husbesøk
eller ringeaksjoner.
Det bør ikke registreres personopplysninger om velgere man har vært i kontakt med uten informert samtykke eller annet rettslig grunnlag. Vær oppmerksom på at digitale verktøy som brukes i forbindelse med husbesøk og ringeaksjoner kan ha fritekstfelt hvor valgkampmedarbeidere registrerer mer informasjon enn man har rettslig grunnlag for å behandle.

Innsamling av personopplysninger – via nettsidene
Ha oversikt over hvilke opplysninger som samles inn på nettsidene
. Det bør jevnlig ryddes i hvilke
informasjonskapsler (cookies) som er installert. Informasjonskapsler man ikke bruker bør slettes. Dette fordi at informasjonskapslene som er installert, men som man ikke aktivt bruker selv, likevel kan videresende informasjon om nettsidens brukere til for eksempel Facebook og Google.

Tredjeparts databehandlere
Ha kontroll på tredjeparts behandlere. Det skal foreligge
databehandleravtaler der hvor tredjeparter behandler persondata på KrFs vegne, som for eksempel ved identifisering av velgere som man
vil nå ut til. Dette tydeliggjør ansvarsforholdet når politiske partier kjøper tjenester fra eksterne leverandører.