Seniorutvalget

Seniorutvalget er et rådgivende organ og fremmer sine synspunkter til KrFs sentralstyre og stortingsrepresentantene. Utvalget kommer med innspill til seniorpolitiske saker som både følges opp av KrFs politikere sentralt og lokalt.
Kristian Helland
Kristian Helland, leder for seniorutvalget

Leder:

Kristian Helland             Mobil: 97978699    E-post: krihell4@online.no 

Nestleder:

Åse Gunhild Woie Duesund  Mobil: 93063590    E-post:  ase.duesund@gmail.com

Utvalgets medlemmer:

Ivar Brandt                       Mobil: 99168929    E-post: ivabran@online.no
Hildur Horn Øien            Mobil: 91372695     E-post: hildur.horn.oien@asker.kommune.no
Astri Marie Wessel         Mobil: 90017710      E-post: astri.wessel@gmail.com

Sekretær:

Bjørnar Grønbech          Mobil: 40401889    E-post:  bgr@krf.no