Stortingsrepresentanter

Olaug Vervik Bollestad

Olaug Vervik Bollestad

Stortingsrepresentant Rogaland, Helse- og omsorgskomiteen. Skygger: Familie- og kulturkomiteen, Næringskomiteen og Transport- og kommunikasjonskomiteen.

Profilside
Kjell Ingolf Ropstad, barne og familieminister og partileder

Kjell Ingolf Ropstad

Stortingsrepresentant for Vest-Agder, Energi- og miljøkomiteen, og Finanskomiteen. Skygger: Justiskomiteen og Utdannings- og forskningskomiteen.

Profilside
Dag Inge Ulstein, bistands- og utviklingsminister

Dag-Inge Ulstein

Stortingsrepresentant Hordaland, Utenriks- og forsvarskomiteen. Skygger: Arbeids- og sosialkomiteen, Kommunal- og forvaltningskomiteen og Kontroll- og konstitusjonskomiteen.

Profilside