Stortingsrepresentanter

Hans Fredrik Grøvan, stortingsrepresentant for Vest-Agder

Hans Fredrik Grøvan

Stortingsrepresentant for Vest-Agder, Parlamentarisk leder og medlem i Utdannings- og forskningskomiteen og Transport- og kom-komiteen (skygge)

Profilside
Geir Jørgen Bekkevold

Geir Jørgen Bekkevold

Stortingsrepresentant for Telemark, Parlamentarisk nestleder og leder av Helse- og omsorgskomiteen

Profilside
Tore Storehaug

Tore Storehaug

Stortingsrepresentant for Sogn og Fjordane og medlem av Energi- og miljøkomiteen

Profilside
Steinar Reiten stortingsrepresentant

Steinar Reiten

Stortingsrepresentant for Møre og Romsdal, medlem av Næringskomiteen

Profilside
Bilde av Torhild Bransdal

Torhild Bransdal

Stortingsrepresentant for Vest-Agder og medlem av Kommunal- og forvaltningskomiteen

Profilside
Geir Sigbjørn Toskedal, representant

Geir Sigbjørn Toskedal

Møter fast for Olaug Bollestad (Rogaland). Medlem av Utenriks og forsvarskomiteen og Justiskomiteen (skygge)

Profilside

Torill Selsvold Nyborg

Møter fast for Knut Arild Hareide (Hordaland). Medlem av Arbeids- og sosialkomiteen

Profilside