Fylkesledere

Lilly Kristin Langnes

Lilly Kristin Langnes

Fylkesleder Oslo

Eva Høili

Eva Høili

Fylkesleder Akershus

Helge Haraldset Hafsås

Helge Hafsås

Fylkesleder Buskerud

Bjørn Lande

Bjørn Lande

Fylkesleder Østflod

Jytte Sonne

Jytte Sonne

Fylkesleder Innlandet

Bror-Lennart Mentzoni

Bror-Lennart Mentzoni

Fylkesleder Vestfold og Telemark

Jorunn Gleditsch Lossius representant

Jorunn Elisabet Gleditsch Lossius

Fylkesleder i Agder

Oddny Helen Turøy

Oddny Helen Turøy

Fylkesleder Rogaland

Morten Helland

Morten Helland

Fylkesleiar Vestland KrF

Bilde av Randi Walderhaug Frisvoll

Randi Walderhaug Frisvoll

Fylkesleder Møre og Romsdal

Bilde av Geirmund Lykke

Geirmund Lykke

Fylkesleder Trøndelag

Profilbilde av Dagfinn Arntsen med sjø og fjell i bakgrunnen

Dagfinn Kristian Arntsen

Fylkesleder Nordland

Widar Skogan statssekretær

Widar Skogan

Fylkesleder Troms og Finnmark