Landsstyret

Karin Bjørkhaug

Karin Kirsti Bakklund Bjørkhaug

Anders Tyvand

Anders Tyvand

Edel-Marie Haukland, leder i KrFU

Edel-Marie Haukland

Tone Helene Strat

Britt Gulbrandsen

Britt Egeland Gulbrandsen

Bilde av Åste Marie Lande Lindau

Åste Marie Lande Lindau

Dagfinn Kristian Arntsen

Truls Olufsen-Mehus

Rolf Harald Endal