Stortingsansatte

Julie Kristine Kordahl, statssekretær i landbruksdep.

Julie Kristine Kordahl

Leder for politikk og kommunikasjon/sekretariatsleder

Ingvild Ofte Arntsen statssekretær

Ingvild Ofte Arntsen

Politisk rådgiver for parlamentarisk leder (i permisjon).

Aksel Jakobsen

Aksel Jakobsen

Seniorrådgiver for utenriks- og forsvarsfraksj, kontroll- og konstitusjon og familie-og kulturfraksjonen

Sverre Vatnar

Seniorrådgiver for finans, arbeids-og sosial. og utdannings- og forskningfraksjonenfraksjonen

Mathea Fjukstad Hansen storting rådgiver

Mathea Fjukstad Hansen

Politisk rådgiver for helse- og omsorgsfraksjonen, transport-og kommunikasjon, og justisfraksjonen

Thea Myhr

Thea Line Myhr

Trainee kommunikasjon

Edvard Kunzendorf

Edvard Kunzendorf

Trainee med fraksjonsansvar for energi- og miljø, og næringsfraksjonen,

Aud Grethe Sæther konsulent stortinget

Aud Grethe Sæther

Konsulent for Olaug Bollestad, Dag Inge Ulstein og Kjell Ingolf Ropstad.

Astrid-Therese Theisen, kommunikasjonsrådgiver på Stortinget

Astrid-Therese Theisen

Personlig rådgiver for partileder og del av KrFs kommunikasjonsteam

Jørgen Reymert Jensen

Jørgen Reymert Jensen

Informasjonsmedarbeider

Erling Ekroll, Organisasjonssjef

Erling Ekroll

Konstituert generalsekretær