Stortingsansatte

Julie Kristine Kordahl, statssekretær i landbruksdep.

Julie Kristine Kordahl

Leder for politikk og kommunikasjon/sekretariatsleder

Ingvild Ofte Arntsen statssekretær

Ingvild Ofte Arntsen

Politisk rådgiver for parlamentarisk leder og for næringsfraksjonen (i permisjon).

Aksel Jakobsen

Aksel Jakobsen

Seniorrådgiver for utenriks- og forsvarsfraksjonen,utdanningsfraksjonen, kontroll- og konstitusjon og justisfraksjonen.

Sverre Vatnar

Seniorrådgiver for finansfraksjonen (i permisjon).

Mathea Fjukstad Hansen storting rådgiver

Mathea Fjukstad Hansen

Politisk rådgiver for helse- og omsorgsfraksjonen,kommunalfraksjonen ogarbeids- og sosialfraksjonen.

Thea Myhr

Thea Line Myhr

Trainee med fraksjonsansvar for næringsfraksjonen og samferdselsfraksjonen.

Edvard Kunzendorf

Edvard Kunzendorf

Trainee med fraksjonsansvar for energi- og miljø.

Aud Grethe Sæther konsulent stortinget

Aud Grethe Sæther

Konsulent for Olaug Bollestad, Dag Inge Ulstein og Kjell Ingolf Ropstad.

Tove Christine Welle Haugland

Pressesjef

Astrid-Therese Theisen, kommunikasjonsrådgiver på Stortinget

Astrid-Therese Theisen

Kommunikasjonsrådgiver

Jørgen Reymert Jensen

Jørgen Reymert Jensen

Informasjonsmedarbeider

Bilde av Olga Marie Brathaug

Olga Marie Brathaug

Personlig rådgiver for partileder og rådgiver for familie og kulturfraksjonen.

Geir Morten Nilsen, generalsekretær

Geir Morten Nilsen

Generalsekretær / øverste leder for stortingssekretariatet

Elisabeth Løland, kommunikasjonssjef

Elisabeth Løland

Assisterende generalsekretær