Landskontoret

Geir Morten Nilsen, generalsekretær

Geir Morten Nilsen

Generalsekretær

Elisabeth Løland, kommunikasjonssjef

Elisabeth Løland

Kommunikasjonssjef

Anders Våge administrasjonssjef

Anders Våge

Administrasjon- og HR-sjef

Erling Ekroll, Organisasjonssjef

Erling Ekroll

Organisasjonssjef

Eirik Nordeide Helgøy, Rådgiver for generalsekretær

Eirik Nordeide Helgøy

Rådgiver for generalsekretær

Mie Inchley Rådgiver i avdeling for politikk og kommunikasjon

Mie Inchley

Rådgiver i avdeling for politikk og kommunikasjon

Maria Elisabeth Selbekk, kommunikasjonsrådgiver

Maria Elisabeth Selbekk

Kommunikasjonsrådgiver

Jakob Bjørnøy, kommunikasjonsrådgiver

Jakob Bjørnøy

Kommunikasjonsrådgiver

Eirik Lundstein, konsulent

Eirik H. Lundstein

Konsulent

Liv Aas Frank, administrasjonsrådgiver

Liv Aass Frank

Administrasjonsrådgiver

Kari Lindtveit

Organisasjonsrådgiver

Johanne Nesmann, økonomikonsulent

Johanne Revheim Nesmann

Økonomikonsulent

Ingebjørg Klingenberg Kovacic, Prosjektkoordinator organisasjon og kampanje

Ingebjørg Klingenberg Kovacic

Organisasjonsrådgiver / sekretær for programkomiteen

Bilde av Terje Hofstad

Terje Hofstad

IT-konsulent

Evan Wilson internasjonal rådgiver

Evan Wilson

Prosjektkoordinator Internasjonalt Arbeid

Julie Aanesen internasjonal rådgiver

Julie Aanensen

Prosjektkoordinator Internasjonalt Arbeid