Fylkesansatte

Protrettbilde Harald Flem

Harald Flem

Organisasjonsutvikler Akershus og Buskerud

Jon Steinar Kjøllesdal

Jon Steinar Kjøllesdal

Organisasjonsutvikler Oslo og Østfold

Bilde av Tone Helene Strat

Tone Helene Strat

Organisasjonsutvikler Vestfold og Telemark

Arne Skraastad

Organisasjonsutvikler Agder

Portrettbilde av Solveig Ege Tengesdal

Solveig Ege Tengesdal

Organisasjonsutvikler Rogaland

Per Byrkenes

Per Byrknes

Organisasjonsutvikler Vestland

Per Ståle Tornes

Per Ståle Tornes

Organisasjonsutvikler Møre og Romsdal

Linn-Cathrine Berg

Linn-Cathrine Berg

Organisasjonsutvikler Trøndelag

Peter Galdi

Peter Galdi

Organisasjonsutvikler Nordland

Liv Grete Karlstrøm

Liv Grete Karlstrøm

Organisasjonsutvikler Troms og Finnmark

Andreas Gundersen

Vikar organisasjonsutvikler Troms og Finnmark

Anne Karin Imeland

Anne Karin Imeland

Organisasjonssekretær i Agder

Portrettbilde av Tom Magne Ueland

Tom Magne Ueland

Administrasjonssekretær Rogaland

Viktor Kleppan

Viktor Kleppan

Økonomikonsulent Vestland

Bilde av Alfred O. Fonn

Alfred Olav Fonn

Administrasjonssekretær Trøndelag