Voksenrett til videregående skole for flyktninger etter introduksjonsprogrammet

Mange flyktninger som er ferdig med introduksjonsprogrammet sliter med å komme seg i arbeid eller få muligheter for utdanning på grunn av mangel på nødvendig kompetanse. De fleste flyktningene som kommer til Norge, kommer i voksen alder og er gjerne mellom 25 og 40 år.

Illustrasjonsfoto av fire menn og en dame som står foran en svart tavle med bokstavene «flyktninger velkommen»
Illustrasjonsfoto

De aller fleste ønsker å komme seg i arbeid for å bidra til det norske velferdssystemet, men det norske arbeidslivet krever i dag faglige ferdigheter som kan gjøre dette vanskelig for en god del av våre nye landsmenn.

Det er mange som ikke får plass i den norske videregående skolen på grunn av ungdomsretten. En stor del av flyktningene ønsker seg nettopp et yrkesfaglig studium på videregående nivå, men får dessverre ikke studieplass.

KrFs landsmøte vil at det legges til rette for at også denne gruppen får rett til skoleplass, slik at de får økt mulighetene til å delta i det norske arbeidslivet. Dette må skje i nært samarbeid med fylkeskommunene som er skoleeier. Samtidig som voksenretten ivaretas for de som har gjennomført introduksjonsprogrammet, må også barn som skal sendes ut av landet ivaretas i venteperioden ved at disse sikres rett til skolegang.