Vil gi ny rettighet til alle elever!

En kvalifisert lærer gjør en forskjell. Hver dag blir tusenvis av norske elever undervist av ukvalifiserte. Mange av dem har ikke høyere utdanning enn videregående skole. Likevel kan de få den særlig ansvarsfulle oppgaven å være kontaktlærer og sette karakterer. Vi har gjennom lærernormen sikret flere lærere i klasserommene. Nå vil vi endre opplæringsloven og gi alle elever en egen rett til kvalifisert lærer i alle timer som regnes som opplæring. Det er med lik rett på god utdanning vi tar ansvar for morgendagens arbeidsliv!