Viktige seire for å bekjempe menneskehandel

– Det finnes flere slaver i verden i dag enn under den transatlantiske slavehandelen. Omfanget vokser og kyniske bakmenn tjener store penger på dette. KrF har nå fått gjennomslag for 10 viktige forslag som vil bidra til å bekjempe vår tids slaveri. Dette fikk vi ikke gjennomslag for under den rødgrønne regjeringen. Det er derfor veldig bra at Stortinget i dag vedtar nødvendige virkemidler for politiet i kampen mot menneskehandel, samt forslag som vil bedre situasjonen for ofrene, sier justispolitisk talsperson for KrF, Kjell Ingolf Ropstad.

Kjell Ingolf Ropstad
DANIEL MORK/FLIPFILM

Det skal nå utredes om mennesker som det er sannsynliggjort av norske myndigheter at er ofre for menneskehandel skal gis oppholdstillatelse.

– Dette er et veldig viktig tiltak for ofre for menneskehandel. Mange ofre tørr ikke å anmelde sine bakmenn i frykt for represalier mot enten seg selv eller sin familie. Det er derfor veldig bra at KrF nå har fått gjennomslag for å løsrive oppholdstillatelsen fra straffeforfølgning av bakmenn. Det vil i langt større grad beskytte ofre for menneskehandel, sier Ropstad.

Henleggelsesprosenten av menneskehandelsaker er svært høy. Bakgrunnen for det er at det er kompliserte saker, og politiet har ikke gode nok verktøy for å etterforske dette på en god nok måte. KrF har nå fått gjennomslag for å gi politiet mulighet til å avlytte bakmenn ved mistanke om menneskehandel, på samme måte som de har mulighet i dag ved mistanke om grov menneskehandel. Politiet har etterlyst dette i lang tid.

– Skal vi klare å bekjempe menneskehandel må risikoen for bakmenn bli høyere. Jeg er derfor veldig glad for at vi har fått med oss samarbeidspartiene på å gi politiet mulighet for kommunikasjonskontroll ved mistanke om menneskehandel.  På den måten kan vi sikre at flere bakmenn blir tatt slik at vi kan hjelpe flere ofre for menneskehandel, sier Ropstad.

Kampen mot vår tids slaveri må adresseres på ulike områder, fordi bekjempelse av menneskehandel er svært komplekst og sammensatt.

– Man ser ikke at mennesker er offer for slaveri før man faktisk tror og har kunnskap om at det finnes også i Norge. Jeg er derfor veldig glad for at vi har fått gjennomslag for at vår tids slaveri skal bli en del av pensum i skolen, samt at yrkesgrupper som vil kunne komme i kontakt med ofre for menneskehandel nå skal få økt kompetanse, avslutter Ropstad.

 Innstillingen kan leses her.