Viktige gjennomslag i energi- og miljøkomiteen

Økt skogvern, bedre vannressursforvaltning og tiltak mot marin forsøpling er noen av gjennomslagene KrF har fått i forhandlingene med regjeringen og Venstre i energi- og miljøbudsjettet for 2017. Energi- og miljøkomiteen har i dag avgitt en innstilling som stadfester disse gjennomslagene.

Rigmor Andersen Eide

Avtalen innebærer mellom annet at skogvernet økes med 50 mill.

– Det er viktig for KrF at dette skjer gjennom frivillige avtaler. Det frivillige skogvernet har vært en suksess og det er viktig å holde god framdrift i dette, sier Rigmor Andersen Eide, Stortingsrepresentant for KrF og medlem av energi og miljøkomiteen

Truede arter og naturtyper er også styrket, det samme er vannressursforvaltningen. Det settes også av midler til laksetrapper i Vefsna.

– Vann- og vassdrag er levested for mange nøkkelarter. Dette er både naturvern, næringsmuligheter og flomvern på en gang og det har vært viktig for oss å få dette inn i budsjettet. Vi er også glade for at det settes av midler til laksetrapper i Vefsna, fortsetter Andersen Eide.

Kunnskapsløftet for natur og økologisk grunnkart er styrket med 70 mill. i budsjettavtalen.

– Skal vi ta de riktige beslutningene, må vi ha et tilstrekkelig beslutningsgrunnlag. Dette gir mer kunnskapsbasert forvaltning, er konfliktdempende og gir mer effektive planprosesser, sier Andersen Eide.

Tiltak mot marin forsøpling, som er en av de største miljøutfordringene er økt med 20 mill. kr i avtalen.

– Golfstrømmen når norskekysten ved grensa mellom Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. Der møter den, og blander seg med Kyststrømmen sørfra, og fortsetter videre langs kysten nordover. Med seg frakter de to strømmene enorme mengder søppel fra heile verden, og mye av dette blir skylt i land hos oss. Vi ser alle dette når vi er ute og går langs kysten og vi er godt fornøyd med å ha fått på plass 20 mill. kr til opprydning av dette, fortsetter Andersen Eide. 

Tiltak i friluftsområder er økt med 22 mill. kr i avtalen.

– KrF har vært opptatt av å utvide Skjærgårdstjenestene nord over og vi er godt fornøyd med å ha fått dette presisert i en flertallsmerknad, sier Andersen Eide.

Avtalen innebærer også at det settes av 5 mill. til forsknings på isavhengige pattedyr

– Vi er glad for at det er satt av 5 mill til forskning på isavhengige pattedyr. De arktiske områdene er sterkt rammet av klimaendringer, og vi trenger mer kunnskap om økologiske sammenhenger og problemstillinger som oppstår når store deler av leveområdene endrer seg, sier Andersen Eide

KrF har også fått gjennomslag for satsinger som er viktig for villbier og andre pollinerende insekter.

– KrF er svært urolig for situasjonen for villbiene våre og andre pollinerende innsekter. Styrking og posten for verdensarvområder i natur og utvalgte kulturlandskap i jordbruket på til sammen 14,5mill er viktig både med tanke på artsmangfold og direkte for de pollinerende insektene, fortsetter Andersen Eide.

Arkeologi

– Endelig kan det se ut som kongsgårdutgravingene på Avaldsnes er sikret, etter at vi har fått gjennomslag for 5.4 mill kroner til restfinansiering av denne utgravingen, sier Andersen Eide.