Viktige gjennomslag for bedre integrering

– Å legge til rette for at asylsøkere kan komme seg raskere ut i arbeid og aktivitet, har vært vår prioritet gjennom arbeidet med integreringsmeldingen, sier Geir S. Toskedal, som er fornøyd med at KrF får gjennomslag for å etablere «hurtigspor»  for personer som har stor sannsynlighet for å få opphold. Tanken er å intensivere integreringsarbeidet slik at de skal kunne komme raskere ut i arbeid.

Bilde av Geir Sigbjørn Toskedal

Toskedal er KrFs innvandringspolitisk talsperson og har vært saksordfører for kommunalkomiteens behandling av meldingen.

Å kunne språket er en forutsetning
– Komiteen har satt ned foten for forslaget om å kutte 50 timer i norskopplæringen. Det å kunne språket er en forutsetning for å lykkes i det norske samfunnsliv og en nøkkel i integreringsarbeidet. Det må derfor prioriteres, ikke svekkes, sier Toskedal.

Støtter undervisning i kultur- og samfunnsforståelse
Samtidig støtter komiteen forslaget om å innføre 50 timer undervisning i kultur- og samfunnsforståelse. Det vil være viktig i integreringsarbeidet.  En samlet komite stiller seg også bak at den barnefaglige kompetansen skal styrkes i hele mottakskjeden.

– KrF får gjennomslag for å etablere «hurtigspor» i ordinære mottak. Dette gjelder personer fra grupper som har stor sannsynlighet for å få opphold. Tanken er å intensivere integreringsarbeidet slik at de skal kunne komme raskere ut i arbeid. Dette vil komme i tillegg til satsingen på integreringsmottak, sier Toskedal.

Bosettingen må skje raskere
I dag har kommunene ledige plasser, samtidig som det sitter 4000 og venter på å bli bosatt.
– Slik kan vi ikke ha det. Vi må sørge for at bosettingen går raskere. KrF har fått gjennomslag for å se på kapasiteten til å utføre bosettingsintervju, for å få til raskere bosetting i kommunene, sier Toskedal.

Toskedal er også fornøyd med at det ble flertall i komiteen for å opprette en uavhengig tilsynsordning for asylmottak. – Det har blitt avslørt alvorlige mangler og uverdige forhold ved enkelte asylmottak. Jeg mener et uavhengig tilsyn vil bidra til skikkelige forhold rundt om på landets asylmottak.