Viktig vern av barn og familier på flukt

– KrF er glad for gjennomslag i kampen mot økt midlertidighet for barn på flukt og mot langvarig splittelse av flyktningers familier, uttaler Geir Toskedal, i forbindelse med at Stortingets innstilling til regjeringens asylinnstramningsforslag ble klar.

Bilde av Geir Sigbjørn Toskedal

KrF har tatt ansvar og bidratt gjennom politiske forlik og forhandlinger for å få på plass en utlendingslovgivning som er rustet til å håndtere situasjoner med ekstraordinære høye ankomster av asylsøkere.

– Jeg er overrasket over at regjeringspartiene ikke har vært villige til å gå inn i reelle forhandlinger, sier Toskedal.

– KrF har hele tiden advart mot regjeringens forslag til økt midlertidighet for enslige mindreårige asylsøkere og innstramningene i familiegjenforeningsreglene av hensyn til barna, integreringen og retten til familieliv. Det er gledelig at vi nå får gjennomslag på disse punktene, sier Toskedal.

KrF har konsekvent avvist forslag som rammer sårbare barn, splitter familier og hemmer integreringen.

– Regjeringens forslag om å øke botiden for permanent opphold fra 3 til 5 år og å dele flyktninger i et A- og B-lag gjennom å innføre en subsidiær beskyttelsesform, er to integreringshemmende forslag som jeg er glad for ble stanset i Stortinget, sier Toskedal.

Samtidig foretas det viktige endringer i reglene for identitetsavklaring og innstramninger når det gjelder krav til norsk og samfunnskunnskap. Det er forslag KrF gir full tilslutning til.

Internflukt og stenging av grenser

– KrF er skuffet over at stortingsflertallet går inn for endringer i internfluktreglene som ifølge en rekke faginstanser og FNs Høykommissær for flyktninger er i strid med Norges folkerettslige forpliktelser. Forslaget vil stort sett bare gå ut over barnefamilier, enslige kvinner og alvorlig syke. KrF reagerer også på at stortingsflertallet ikke setter klarere rammer for å innføre krisetiltak som å innføre visumplikt og å bortvise mennesker som kommer til Norge for å søke beskyttelse, sier Toskedal.