– Viktig og riktig å gi Nobels fredspris til Verdens matvareprogram

– Denne prisen viser nødvendigheten av satsingen på matsikkerhet i utviklingspolitikken som KrF alltid har gått i spissen for og som vi har prioritert høyt siden vi kom inn i regjering, sier Geir Sigbjørn Toskedal, utenrikspolitisk talsperson i KrF

Geir Sigbjørn Toskedal

FNs matvareprogram er verdens største humanitære organisasjon og FNs spydspiss i kampen mot sult. Tilgangen på mat er essensielt for mennesker. Mat kan være et våpen og nok mat er konfliktforebyggende.

– KrF gratulerer er verdig vinner og er glad for at pristildelingen setter fokus på matsikkerhet både fordi hvert enkelt menneske trenger det, som alle forstår, men også som konfliktforebygging, sier Toskedal 

Verden står midt i en pandemikrise, som er en katastrofe i mange utviklingsland. Dette kommer på toppen av mange underliggende konflikter og utfordringer.
KrF gratulerer er verdig vinner og er glad for at pristildelingen setter fokus på matsikkerhet både fordi hvert enkelt menneske trenger det, som alle forstår, men også som konfliktforebygging 

Verdens matvareprogram bistår mennesker på flukt og lokalsamfunn rammet av konflikter og klimaendringer.

– Verdens matvareprogram bistår mennesker på flukt og lokalsamfunn rammet av konflikter og klimaendringer. Matassistanse redder liv, og alt handler om enkeltmennesker med den samme grunnleggende verdi. Det å ha mat på bordet hver dag for seg og sin familie, er nødvendig for alle. Det også fremtidshåp og det er en forutsetning  for å oppnå fred og forsoning, sier Toskedal  

– Pandemien er en krise for Norge, men en katastrofe for mennesker i utviklingsland. Pandemien verden står midt i kommer på toppen av mange underliggende konflikter og utfordringer. Konsekvensene av pandemien er mer sult og mer konflikt. Mennesker som tidligere hadde en inntekt å leve av, mistet dette over natten da mye av samfunnet stengte ned. I de fleste utviklingsland finnes det ikke noe sikkerhetsnett mot dette. Derfor er denne prisen og arbeidet FNs matvareprogram så viktig, avslutter Toskedal