Viktig med sterke regioner

– Regionreformen er et særdeles viktig grep i distriktspolitikken. Større regioner enn dagens fylkeskommuner må få tilført flere oppgaver fra staten, noe som både er en demokratisering og en styrking av den regionale utviklerrollen, sier Geir Toskedal, kommunalpolitisk talsmann i KrF.

Bilde av Geir Sigbjørn Toskedal

-At det nå blir en regionreform er en viktig seier for KrF og V, som har arbeidet for dette i en årrekke, sier Toskedal. 

Utfordringene og mulighetene er ikke de samme i Hedmark, Rogaland eller Finnmark. Det er viktig at de nye regionene får dyrke sine egne fortrinn.

– Den modellen som er valgt for nye regioner, er ikke KrFs primæralternativ, men en god start. Vi hadde for eksempel ønsket oss en region bestående av både Buskerud, Telemark og Vestfold. Det blir særdeles viktig at den varslede «grenseutvalget» får et vidt nok mandat til å foreslå rasjonelle grep, og at dette arbeidet avklares raskt. Det er også viktig at i Nord-Norge landes godt. KrF er åpen for en avklaring allerede i vår. Trolig bør Nord-Norge bestå av to regioner, sier Toskedal.

KrF er tilfreds med at mange kommuner har valgt å slå seg sammen i denne runden av kommunereformen. Mange hadde gode prosesser som ikke førte helt fram, og mange kom ikke i gang med reformarbeidet.

– KrF står på frivillighetslinjen ut og støtter ikke at Stortinget slår sammen kommuner mot sin vilje. Vi mener reformen må videreføres, og at de positive virkemidlene,«gulrøttene», for kommunene må videreføres i neste stortingsperiode, sier Toskedal.  Han minner imidlertid om at videreføring av reformen er en av sakene som skal avklares på KrFs landsmøte i slutten av april.