Viktig KrF-gjennomslag for tvillingforeldre

Dette er fire helt ny permisjonsmåneder som gis tvillingforeldre i den mest kaotiske fasen, hvor de to nye verdensborgerne trenger mat, pleie og omsorg døgnet rundt, sier Olaug Bollestad og er stolt av at KrF fikk kjempet gjennom dette i budsjettet.

Portrett av KrFs nestleder, Olaug Bollestad
– Vi kjemper for et samfunn som ikke vil sortere bort ett av to tvillingfostre, sier Olaug Bollestad.

Dobbel glede, dobbel omsorg
– Vi tror det er viktig for foreldrene å få avlastning og at det er samfunnsmessig klokt både på kort og lang sikt å gi disse foreldrene lengre permisjon. Nå kan for eksempel far være hjemme i fire måneder i starten i stedet for bare to uker, sier Bollestad i et intervju med NRK.

Dette handler om mer for KrF
-Tvillingforeldrepermisjon handler ikke bare om at KrF anerkjenner at det faktisk er et dobbelt omsorgsbehov når to små melder sin ankomst samtidig, men det handler om at vi ønsker et inkluderende fellesskap. Vi kjemper for et samfunn som ikke vil sortere bort ett av to tvillingfostre, og vi kjemper for et samfunn som gjør det mulig for unge foreldre å bære frem et barn selv om de ikke har vært i arbeidslivet lenge nok til å motta foreldrepermisjon. Derfor har vi også prioritert å øke engangsstønaden både i fjorårets og årets budsjettforhandlinger. Målet vårt er at den skal følge grunnbeløpet i folketrygden, slik at den er sikret årlig lønns- og prisvekstjustering, forklarer Olaug Bollestad.