Viktig KrF-gjennomslag for barn på flukt

– KrF har lenge krevd umiddelbare tiltak for å løse den alvorlige situasjonen blant enslige mindreårige asylsøkere som bor på mottak. Det er bra at regjeringen nå kommer på banen og øker bevilgningen til omsorg for disse barna med 120 mill. kroner i Revidert Nasjonalbudsjett, uttaler Geir S. Toskedal.

Geir S. Toskedal
FLIPFILM DANIEL MORK

Situasjonen ved asylmottakene for barn mellom 15 og 18 har siden høsten i fjor forverret seg kraftig, med angst, sosial isolasjon, depresjon og selvmordstanker. Både verger, mottaksansatte og UDI har slått alarm om situasjonen.
– KrFs krav om økte midler til barnefaglig kompetanse og raskere bosetting har blitt hørt. Det er vi glad for, sier Toskedal.

– Det viktig og riktig at regjeringen nå legger om den ukloke politikken med å holde barn med såkalt ID begrensede tillatelser på mottak i årevis, fortsetter Toskedal.
– Det var umulig å forstå hvorfor regjeringen insisterte på å holde livet til disse barna på vent framfor å bosette dem straks. Det er godt at regjeringen nå legger om kursen, sier han.

– Samtidig er KrF utålmodige. Det er mye som gjenstår. Regjeringen må følge opp kravet fra fagfolkene i UDI om at det lovfestes klare minimumskrav til omsorgen ved disse mottakene. Videre må det på plass uavhengig tilsyn for mottaksdrift i tråd med stortingsflertallets bestilling, avslutter Geir S. Toskedal.