Viktig fredspris som forplikter

– Dette er en viktig anerkjennelse og støtte til statsminister Abiy Ahmeds arbeid for å avslutte den mangeårige konflikten med Eritrea og styrke demokrati og menneskerettigheter i Etiopia. Jeg vil gratulere Abiy Ahmed med en fredspris som forplikter i fortsettelsen, uttaler Knut Arild Hareide, utenrikspolitisk talsmann i KrF.

Bilde av fredsprisvinner Abiy Ahmed
Abiy Ahmed

– Denne gangen velger Nobelkomiteen å gi en pris ikke bare for hva som er gjort for å skape fred, men også en oppmuntring og støtte til hva som må gjøres videre for å sikre fred mellom Etiopia og Eritrea, sier Hareide.

– Ahmed har kommet med viktige reformer i sikkerhetssektoren, han har opphevet unntakstilstanden, opprettet et fredsdepartement og benådet politiske fanger etter at han kom til makten. Og så er det utrolig flott at halvparten av ministrene hans er kvinner, og alle større etniske og religiøse grupper er representert, sier Hareide.

– Det er fortsatt spenninger og uløste spørsmål som gir usikkerhet om utviklingen fremover. Derfor er det mitt håp at fredsprisen fungerer som en viktig støtte til videre demokratisering og konsolidering av fredsarbeidet. Et viktig skritt på veien er å få på plass demokratiske valg i Etiopia, sier Hareide.