Victoria og Knut Ståle nestledere i Møre og Romsdal KrF

Victoria Smenes (Kristiansund) er gjenvalgt som 1. nestleder i Møre og Romsdal KrF og Knut Ståle Morsund (Molde) er valgt som ny 2. nestleder etter Ingunn Karijord (Sunndal), som har hatt dette vervet i flere år. Karijord gikk ut av vervet pga. regelverk om maks antall år i samme verv, men fortsetter som medlem i fylkesstyret. Nestledervalgene ble gjort på fylkesstyrets konstituerende møte 17. september.

Møre og Romsdal KrFs nestledere: Victoria Smenes og Knut Ståle Morsund

Med dette så er KrFs ledertrio med fylkesleder Randi Walderhaug Frisvoll i spissen representert med en fra Sunnmøre, en fra Nordmøre og en fra Romsdal.

Victoria Smenes er i tillegg til å være 1. nestleder i fylkespartiet også en av KrFs representanter i Møre og Romsdal fylkesting, der hun er medlem i kultur, næring og folkehelseutvalget. Smenes har tidligere også vært fylkesleder i Kristelig Folkepartis Ungdom (KrFU) gjennom flere år.
Nyvalgt 2. nestleder Knut Ståle Morsund ble valgt inn som styremedlem i KrFs fylkesstyre i 2019, etter å først ha vært vara til styret. Morsund er også styremedlem i Molde KrF.