-Vi trenger et stort fokus på psykisk helse for barn og unge

Kjell Erland Grønbeck

Kjell Erland Grønbeck er 1. kandidat i Buskerud for KrF.
Grønbeck er lærer, politiker i Øvre Eiker kommune, og 1. vara på fylkestinget for KrF.

-Vi trenger et stort fokus på psykisk helse for barn og unge så tidlig som mulig i livet, og vi vet at dette gir resultater senere i oppveksten
og livet generelt, noe vi ser resultater på i Øvre Eiker Kommune allerede.
Buskerud har fremdeles store samferdselsutfordringer i hele regionen som må løses i neste periode og som jeg ønsker å være med å trykke på for å få gjennomført de neste fire årene, sier Grønbeck.
Her er hele Stortingsvalglisten for Buskerud:

 1. Kjell Erland Grønbek
 2. Anne Lise Søvde Valle
 3. Sara Tellefsen Nøland
 4. Helge Haraldset Hafsås
 5. Ester Mjøs
 6. Anders Lid
 7. Hava Biser Itimani
 8. Robert Leine
 9. Hege Irene Fossum
 10. Sigmund Tomas Skretteberg Amble
 11. Mats Skaar
 12. Knut Stubben
 13. Kari Ravnborg
 14. Billy Taranger