Vi skal ikke åpne for et sorteringssamfunn!

Samfunnet skal ha rom for alle. Den teknologiske utviklingen gir muligheter, men også etiske utfordringer. KrF ønsker ikke at det åpnes opp for omfattende leting og kartlegging av mulige sykdommer og kromosomavvik på barnet i mors mage. Det kan føre oss rett inn i et sorteringssamfunn.

Bilde av Olaug Bollestad

Forslag om omfattende testinger
I vår skal Stortinget behandle bioteknologiloven. Nestleder i KrF, Olaug Bollestad, reagerer sterkt på at endringene som blir foreslått av FrP og Arbeiderpartiet.

-KrF ønsker et samfunn med plass til alle, ikke bare for de perfekte og planlagte. Vi står i fare for å gjøre nåløyet trangere dersom vi tillater omfattende sykdomstesting av det ufødte liv. Mange barn med kromosonendringer i sitt DNA kan leve gode liv, sier hun.

NIPT
Stortinget skal blant annet behandle den såkalte NIPT-testen*. Olaug er bekymret for at dette kan åpne opp for et sorteringssamfunn.

-Vi risikerer å redefinere svangerskapsomsorgen vi tilbyr gravide. Istedenfor en omsorg som primært dreier seg om å undersøke om mor og barn har det bra, om hjertet slår og barnet får næring, skal vi gjøre omfattende sykdomstesting av alle gravide.

– Det som kan oppdages er i all hovedsak sykdommer og kromosomavvik det ikke finnes noe behandling for, som for eksempel Downs syndrom. Dette vil være et tydelig signal om at noen barn er mindre ønsket i samfunnet vårt, sier Bollestad.

-Partiene som tar til orde for dette mener det nok godt, men istedenfor den tryggheten for mor som de mener dette gir, risikerer en å påføre foreldrene mer usikkerhet. Først og fremst fordi den gravide blir møtt med tester som er til for å lete etter «feil» hos barnet sitt, men også fordi testens feilmargin er stor og gir mange falske utslag.

 

Tidlig ultralyd
AP foreslår statlig finansiert tidlig ultralyd for alle gravide. KrF ønsker ikke at startskuddet nå skal gå for en slik omfattende screening av fostre for potensielt 60 000 gravide hvert år. 

-Vi er opptatt av at gravide skal ha god oppfølging i svangerskapet og oppleve trygghet. Tidlig ultralyd har ingen dokumentert medisinsk effekt og kan virke mot sin hensikt og gi den gravide en falsk trygghet og i verste fall føre til uro og bekymring, fordi mange får beskjed om at noe er galt, uten at det stemmer.

-KrF ønsker en svangerskapsomsorg hvor undersøkelser som gis, har helsegevinst for mor og foster og som ivaretar dem godt, ikke omfattende leting etter sykdommer som det ikke finnes en behandling for. KrF er bekymret for at teknologien vil benyttes som et sorteringsredskap, avslutter Bollestad.

 

 

 

*NIPT-TESTEN: Analyse av foster-DNA i blodprøve fra gravid. Testen som omtales her, analyserer for trisomi 13 (Pataus syndrom), 18 (Edwards syndrom) og 21 (Downs syndrom). NIPT-testen gir ifølge studier cirka 20 prosent «falske positive». D.v.s. at i 20 prosent av tilfellene hvor NIPT-testen sier at fosteret har Down syndrom, har fosteret ikke Downs syndrom. Den samme studien viste at falske positive prøvesvar er enda høyere for andre kromosomendringer (trisomier) så dette er ingen sikker og presis test. Fostervannsprøve er nødvendig for å slå fast sykdomsfunn. All leting etter sjeldne tilstander vil gi en del falske positive prøvesvar (falske alarmer).