Vi må også forske på kvinners helse

Innlandet KrF krever at alle helserelaterte forskningsprosjekt tar med både kvinner og menn i utvalget det skal forskes på. Her henger Norge etter EU. Selv om vi i Norge er kommet langt med likestilling, bygger medisinsk kunnskap om sykdom og virkninger av legemidler fortsatt i stor grad på forskning på menn.

Kvinner får ofte ikke stilt riktig diagnose eller adekvat behandling når det gjelder hjerte og karsykdommer, hvilket kan føre til lidelse og mulig død. Huller i den medisinske kunnskapen om kvinnehjertehelse kan kun tettes ved mer forskning på kvinnehjertet.

Vi må forske mer på kvinnehelse for å kunne gi en likeverdig behandling og ikke minst oppfatte hjerteinfarkt hos kvinner tidlig. Både kvinnen selv og helsevesenet trenger mer kompetanse for å kjenne symptomene hos kvinner.

Helserelaterte forskningsprosjekter må ta med både kvinner og menn, og forskning i hjertesykdom hos kvinner må prioriteres høyt.

Illustrasjonsbilde av kvinne som holder et rødt hjerte
(Illustrasjonsbilde: pexels.com)