Vi må ivareta de mest sårbare

I dag gjorde regjeringen det klart at skoler og barnehager fortsatt skal holde stengt. Dette gjør vi for å stoppe spredningen av Covid-19 og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester. Spredningen av korona-viruset har satt oss i en alvorlig situasjon. Det viktigste er å hindre at liv og helse rammes av viruset.

En alvorlig Kjell Ingolf Ropstar
Foto: Øyvind Ganesh

-Vi viderefører noen av de mest inngripende tiltakene som er gjennomført i fredstid i Norge. Det er viktig. Vi har enda ikke sett hvordan viruset kommer til å utvikle seg i Norge, og vi står overfor en alvorlig situasjon som legger stort press på helsevesenet vårt. Da må hensynet til liv og helse å gå først, sier KrFs partileder Kjell Ingolf Ropstad.

En felles dugnad mot smittespredning

Noe av det viktigste alle kan gjøre for å bidra i den felles dugnaden er å følge rådene fra myndighetene. For mange innebærer dette å ha hjemmekontor samtidig som at barna er hjemme fra skole og barnehage.

-Jeg vil rette en takk til alle som er hjemme med barna og kombinerer det å være på jobb, følge opp barn, være lærer og trener – alt på en gang. Det er gjennom denne dugnaden vil kan bekjempe smittespredningen.  

Les også: Foreldre slipper å betale barnehage og SFO: https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/xPvjlG/foreldre-slipper-aa-betale-for-barnehage-og-sfo-i-corona-perioden?fbclid=IwAR1-jupXdWzaJZQVj-c2b7_lc82QrwM1zmYhhAnNz2id_U0WNxK4iRLfEmU

Takk til lærerne

-Vi ser at lærere tar i bruk kreative metoder for å holde oppe undervisningen i disse dager. Jeg vet også at mange lærere går langt for å følge opp hver enkelt elev, faglig, men også som en støtte for dem som er engstelige og urolige i en annerledes hverdag, sier Ropstad.

Spesielt vanskelig for noen

Tiden er krevende for alle, men spesielt for de utsatte barna. Det er vårt felles ansvar å ta vare på dem rundt oss. Om man ser eller mistenker at noen ikke har det er det viktig å si fra.

Risiko for vold i nære relasjoner øker i vanskelige tider. Usikker økonomisk framtid kombinert med mer tid inne sammen, kan bidra til konflikt og spenninger. Vi vet at noen barn er ekstra utsatt på hjemmebane nå.

-Jeg har lyst å si til barn som har det ekstra krevende nå, at de ikke må nøle med å ta kontakt med noen voksne de stoler på. Hvis de ikke har det bra hjemme, kan de ta kontakt med en fotballtrener, en lærer eller en besteforelder, sier Ropstad.

– Vi må være medmennesker. Med mistanke om at noen har det vanskelig må vi ikke nøle med å ta kontakt. Vi må alle si fra om vi kjenner barn eller familier som trenger hjelp sier Ropstad.

Barnevernet er en samfunnskritisk funksjon

Barnevern er regnet som en samfunnskritisk oppgave. Det er helt nødvendig å opprettholde forsvarlig barnevernstjenester. Nå er det satt opp tydelige krav til hva barnevernet skal prioritere.

-Vi er tett på barnevernet, de meste sårbare må prioriteres, sier Ropstad.

 

Det finnes hjelp