Vi må ikke ta sjanser ved iskanten

Iskanten i Barentshavet er et av de mest sårbare og samtidig et av de aller viktigste områdene vi har økologisk sett. –Her må vi ikke ta sjanser. Det er grunnen til at vi er med på å sende regjeringens stortingsmeldingen om iskanten tilbake til regjeringen, sier Rigmor Andersen Eide.

Rigmor Andersen Eide

Alle partiene bortsett fra H og Frp samlet seg om å sende meldingen tilbake. Regjeringen har i meldingen lagt opp til å flytte iskantdefinisjonen betydelig mye lengre nord enn tidligere. Stortingsflertallet har tidligere vært enige om at det ikke skal foregå petroleumsvirksomhet ved iskanten. Hvis man flytter definisjonen av iskanten og dermed åpner nye områder for petroleumsvirksomhet, må man vite hva man gjør.

«Vi behandler i dag spørsmål knyttet til et av verdens viktigste økosystemer – i et av verdens mest sårbare havområder. Hvis vi mener noe med føre vàr – prinsippet, når skulle vi ellers bruke det – med omhu – om ikke her», sa Andersen Eide. Områdene ved iskanten er et unikt område og «motoren» for alt liv i disse havområdene. Et større utslipp i iskantsonen ville ikke bare være en lokal katastrofe, men en global katastrofe. Renseteknologien vi i dag kjenner er ikke god nok til å håndtere utslipp i og nær is. -Derfor, president, må vi være sikre på hva vi gjør før vi gjør noe som helst i disse områdene. Petroleumsvirksomhet i iskantsonen må ikke behandles som en hastesak, fastslo KrFs miljøpolitiske talsperson.

Hun trakk også linjene tilbake til den tidligere rødgrønne regjeringens håndtering av denne saken, og den usikkerhet daværende olje- og energiminister Ola Borten Moe skapte om hvor iskanten skulle defineres å gå. Det var en ryddejobb å gjøre.

Men den nye definisjonen i denne stortingsmeldingen setter den nye iskantgrensen et annet sted enn en rekke tunge miljøfaglige råd.

-Det er derfor vi er med i det flertallet som sender meldingen tilbake. Vi mener de helhetlige forvaltningsplanene er fundamentet for den langsiktige forvaltningen av våre havområder, og sikrer at havbasert næringsliv og ivaretagelse av miljøet i havet ses i sammenheng. I meldingen er nå iskanten definert så langt nord, at vi finner grunn til å tvile på om dette er forsvarlig. Det er bred enighet i Stortinget om at det i områdene ved iskanten og polarfronten ikke skal igangsettes petroleumsvirksomhet – da må vi være sikre, ja mer enn sikre på det vi eventuelt foretar oss her.

I praksis betyr dette at Stortinget får saken tilbake i forbindelse med en helthetlig forvaltningsplan for disse havområdene.